El torrent del Vall a l’any 2002.


A l’esquerra antiga canalització del torrent tapiada, de més de 3 metres.


Vista de la canalització del torrent tapiada al carrer del Vall.


Detall de la pared que tapia l’antiga canalització del torrent


Detall de la nova canalització de poc més d’un metre


Detall de la nova canalització amb un petit forat