Història de la canalització del torrent a l’alçada del carrer del Vall.

Amb tota la informació que al llarg d’aquests mesos han anat recopilant els veïns del carrer del Vall,  tant a l’Ajuntament com a altres Organismes Oficials, parlant amb diferents propietaris de la zona i amb col·laboracions de tècnics del tot desinteressades, s’ha pogut arribar a les següents conclusions, tot i que podrien haver-hi petits errors d’apreciació degut a la complexitat del tema.

A l’any 1994, la parcel·la motiu de la polèmica limitava a l’oest amb el torrent dels Baus o del Vall. Entre el torrent i el carrer Carreró hi havia una zona verda. Com a anècdota val a dir que en ella s’ havien plantat diversos arbres en motiu de la festa de l’arbre fruiter. Hi havia també arbres centenaris d’un incalculable valor.
La parcel·la és marcada amb color vermell. Amb blau el torrent dels Baus o del Vall. Amb verd, la zona verda.

Per entendre tot la polèmica, cal partir del mur actual com a punt de referència. En el croquis 2, és la ratlla negra que limita amb el carrer Carreró.
La parcel·la és marcada amb color vermell. Amb blau el torrent dels Baus o del Vall. Amb verd, la zona verda.

L’any 1994, es va presentar un projecte per a canalitzar el torrent i desviar-lo lleugerament del seu curs. El torrent és desviava per dins la parcel·la, gairebé tocant el que actualment és el mur de formigó. Per sobre de la canalització, quedava una zona verda de similars característiques.
La parcel·la és marcada amb color vermell. Amb blau el torrent dels Baus o del Vall. Amb verd, la zona verda.
Amb negre l’actual mur de formigó.
Amb color blau discontinu, el projecte de canalització que es va presentar l’any 1994.

L’any 1997, es va desviar i canalitzar el torrent per sota del carrer Carreró, i NO per dins la finca tal i com estava previst en un principi.
La línia vermella discontinua marca la canalització actual del torrent que es va executar l’any 1996.

A l’actualitat, l’Ajuntament de Moià ha donat permís per edificar en el solar, permetent que s’ocupi l’antiga llera del torrent i la zona verda que existia (aprox. uns 110 m2).
Si s’ocupa l’antiga llera del torrent, en cas de pluges torrencials important i / o excepcionals, la majoria de les cases d’aquest indret s’inundaran en els millors dels casos, ja que tots els carrers tenen la pendent cap a la confluència del carrer del Vall amb el carrer Carreró.

També cal destacar, que les canalitzacions de nova construcció (de 1,25 m a 1,50 m. de diàmetre), són de diàmetre molt inferior a les que existien antigament (més de 3 m.), al tram superior del torrent, entre el carrer Gregòrio Marañon i els degotalls.
També s’ha pogut constatar, que els informes de l’arquitecte i de l’enginyer municipal que fan referència a aquest projecte, tenen greus errors d’apreciació i contradiu la normativa municipal i el Pla General d’Ordenació.
Per un altre cantó, l’Ajuntament de Moià permet que les obres continuïn, amb un permís d’obres que no es executiu.
Tanmateix, el mateix Ajuntament no compleix els acords que es varen prendre en el passat ple municipal del proppassat 26 de març en el qual es preveia la paralització de les obres en el sector del torrent dels Baus o del Vall fins que no es tinguessin els informes corresponents de l’Agència Catalana de l’Aigua, com a mínim.