Una mica d’història

“A Moià tothom sap donar raó d’on cau l’indret anomenat els Baus. Ara bé, saber el significat exacte d’aquesta paraula ja no és tan fàcil. Correntment ens dóna la idea d’un abocador d’escombraries i prou. El lloc, durant temps i temps, havia servit per a això. Anava tant bé ! Les tiraven daltabaix i una torrentada de les enduia.....
Recorreguem al Diccionari català-valencia-balear. Ens informa que aquest terme significa “balç, roca o terreny de vessant vertical o quasi vertical”. Si recorrem al Diccionari Fabra, se’ns confirma la sinonímia entre balç i timba, cingle, precipici. Justament el que a Moià, anomenem els Baus és un cingle o precipici que s’estén des del començament del carrer del Vall fins a Can Viñas, comprenent tot el darrera del Carreró i de l’antic carrer No-passa......
Si hem escrit tot això que precedeix és perquè ens n’ha suggerit l’oportunitat la formidable exhibició de “La Fura dels Baus”, aquest grup de teatre i altres espectacles avantguardistes i difícils de classificar –grup que, com és sabut, té un origen moianès-, en l’acte d’obertura dels Jocs Olímpics de Barcelona el proppassat 25 de juliol. I aprofitem l’avinentesa per a felicitar-los-en.”

Text de Florenci Colet i Bach. La Tosca. Moià, setembre de 1992.

“A Moià, els treballadors de la indústria dels draps, més tard anomenats paraires, tenien els rentadors per a les llanes, segons consta en un document de l’any 1320, prop del Vall, per on passava el torrent de les Fontetes (actualment també anomenat torrent dels Baus o del Vall), que baixava l’aigua de la Mare de la Font”

Text de Manel Alsina i Roqueta. Moià d’ahir a avui. La Tosca. Moià, 1991.

“Baixaren per la baixada dels Baus, pel dret, per anar a passar per la palanca que hi havia per a travessar el torrent del carrer del Vall i agafarien el caminet que venia de vora del torrent avall i que ara no travessa de Can Viñas, però que abans, seguint el torrent avall, anava fina a la riera de la palanca del Prat.”

Text  de Sebastià Ubasart i Serra. El Caminar d’un poble. Moià, 2000.

El torrent dels Baus (també anomenat del Vall o de les Fontetes) recull de forma natural totes les aigües de la conca de recepció formada per la muntanya de la Costa de la Creu i la muntanya de la Mare de Déu.

Aquest torrent, al llarg dels anys s'ha anat canalitzant.

L'any 1925 l'Ajuntament de Moià va canalitzar el torrent a l'alçada del carrer del Vall "per evitar l'embassament que en temps de pluges, principalment, se feia casi bé intransitable el pas". Es va canalitzar amb unes voltes de més de 3 metres de diàmetre.

A la dècada dels 40, uns aiguats van inundar tota la finca de la Sra. Viñas, situada a uns 40 metres per sota del carrer del Vall.

A la dècada dels 50, el Sr. Sala Patau va fer canalitzar el torrent dels Baus des dels Degotalls fins al carrer Gregorio Marañón. Es va canalitzar amb unes voltes de més de 3 metres d'alçada.

Durant els aiguats de l'any 1962 el torrent va arrossegar grans rocs.. Cal recordar que en aquella època s'estava fent la urbanització de Montbí de baix. L'aigua es va emportar totes les pedres, parets,... que les màquines havien remenat en aquell indret.

A finals de la dècada dels 60, sota la residència hospital, l'aigua del torrent dels Baus va aixecar diversos tubs de la canalització ja existent ja que l'entrada va quedar taponada per un somier.

L'any 1994, durant uns aiguats, l'aigua va arrossegar una retro-excavadora que estava treballant a la finca de Cal Casas, a l'alçada del carrer del Vall.

L'any 1995 es va canalitzar el torrent des del carrer Gregorio Marañón fins al carrer del Vall. L’any 1997 es va desviar del seu curs natural i es va canalitzar des del carrer del Vall fins passada la finca de la Sra. Viñas. Es va desviar pel Carreró tot fent una S. Es va canalitzar amb tubs de poc més d’un metre.

L'any 1997 es varen trencar les canalitzacions del torrent per sota del carrer Gregorio Marañón.

Durant els últims 15 anys els tubs que canalitzen el torrent a l'alçada del carrer Vilarrubia, cantonada avinguda de la Pau, s'han enfonsat 2 cops. Aquesta mateixa canalització, a l'avinguda de la Pau també es va enfonsar farà uns 3 mesos.

Històricament hi ha constància de forces inundacions als baixos de moltes de les cases del carrer del Vall durant pluges torrencials.

Des de l'any 1997 en que es va desviar el curs natural del torrent del Vall, la canalització del torrent no té prou capacitat per absorbir tot el cabal d'aigua (superficial i canalitzada) que arriba al carrer del Vall i aquesta, s'obre camí pel seu curs original a l'alçada de Cal Casas.

Durant els últims 20 anys, la nova canalització del torrent dels Baus s'ha trencat per dos llocs diferents i s'ha enfonsat, pel cap baix, per altres tres.