Informe geotècnic.

En l'informe geotècnic previ al projecte no hi ha cap constància del torrent dels Baus (o del Vall) ni de l'implicació que pot tenir aquest en un futur.
Curiosament, hi ha un apartat de l’informe geotècnic que parla que s’ha trobat aigua al solar en qüestió. La pàgina que fa referència a aquesta aigua no hi és a l’informe geotècnic que hi ha a l’Ajuntament.

A finals de maig, sembla ser que es va procedir a tapar amb un material especial escletxes de la canalització del torrent a l’alçada del carrer Carreró, ja que produien filtracions.