Fotografies històriques

Els baus, l’any 1935


Carrer Carreró l’any 1984

Cal Cases l’any 1984


Cal Cases l’any 1990

Carrer Carreró l’any 1994

Carrer Carreró 1996. Al fons el carrer del Vall.

Desviament del torrent l’any 1996. Es va tapar el seu curs natural i es va desviar per sota del carrer Carreró

Desviament del torrent. A la dreta el curs original. A l’esquerra, la nova canalització.

Carrer Carreró l’any 2001. Al fons el carrer del Vall.

Al fons el carrer del Vall, l’any 2002