Fotografies de l’interior del torrent


Al fons a la dreta, la nova canalització. A l’esquerra l’antiga.


Antiga sortida del torrent dels Baus tapiada a l’alçada del carrer del Vall, amb voltes de més de 3 metres.


Al fons a la dreta, la nova canalització. A l’esquerra, l’antiga tapiada.


Detall de la volta que condueix a la nova canalització.


Diferencia entre l’antiga i nova canalització


El torrent sota les cases del carrer del Vall.