Introducció

A l'any 1994 l’empresa IMPROBARNA va intentar edificar en el solar de cal Casas, situat entre el carrer del Vall i el carrer Carreró de Moià. Per tal d’aprofitar millor el solar, va projectar una lleugera desviació i canalització del torrent dels Baus (o del Vall) dins la mateixa finca de Cal Casas, paralel al carrer Carreró. Tot i la construcció, la llera del torrent dels Baus quedava lliure en aquest projecte. Per diferents problemes de caractèr tècnic i climàtic, però, la construcció ni el desviament no es va poder dur a terme.

L’any 1997, es va desviar i canalitzar el torrent dels Baus (o del Vall) a l'alçada del carrer del Vall i el Carreró. El torrent es va canalitzar sense seguir el projecte original per sota del carrer Carreró i en contra gravetat.
Pel que sembla, una part de l'espai públic hidràulic que ocupava la llera del torrent havia de ser ocupat per una empresa per tal de construir-hi  pisos. Tot i això, no es va tirar endavant cap projecte.

El 26.11.2001, l’Agencia Catalana de l’Aigua fa el reconeixement final d’obres, sembla a ser a petició de l’Ajuntament de Moià. Tot i això, l’inspector fa constar en acta que no es poden constatar les característiques tècniques de les obres, en base a la resolució del 10.03.1994

L'any 2001, sembla ser que l'Ajuntament de Moià va fer diverses gestions amb una empresa constructora per tal d'afavorir la construcció de 35 pisos al solar esmentat anteriorment. Arran d'aquestes gestions, els veïns del carrer del Vall han descobert que hi ha un munt d'anomalies i irregularitats en la tramitació de l'expedient de la canalització del torrent a l’antiga Junta d'Aigües i del projecte d'obres.

També, per la documentació contrasada al cadastre i de diversos certificats de l’Ajuntament de Moià, es pot deduïr que s’està edificant, pel cap baix, sobre uns 160 m2 de terreny de titularitat pública.

A més, si finalment es construeix en l'espai públic hidràulic (antiga llera del torrent), en cas de pluges torrencials i/o excepcionals, la majoria de les cases d'aquest indret, en els millors dels casos, s’inundaran.