Irregularitats

Història de la canalització del torrent a l’alçada del carrer del Vall.

Errada en el Pla General.

Informe geotècnic.

Permís de la Junta d’Aigües.

Superfície del solar que s’està edificant.

Irregularitats administratives