Permís de la Junta d’Aigües.

Segons l’entrevista que varen tenir els veïns amb tècnics municipals el passat 6 de febrer, quan es va autoritzar la canalització del torrent dels Baus (o del Vall) (NO el desviament) no es va fer cap estudi previ d’inundabilitat, hidràulic ni hidrològic. Segons ens van comentar l’ingenyer municipal, la Junta d’aigües es va limitar a dir que “el diàmetre de la canalització havia de ser superior a un metre”.
Els tècnics de l’Ajuntament, ens van comentar que no sabien que les voltes que canalitzen el torrent per sobre del carrer Gregorio Marañón són superiors a tres metres.

Mesos més tard, s’ha sabut que la Junta d’aigües va autoritzar una lleugera modificació del recorregut del torrent l’any 1994.
L’obra que es va executar l’any 1997, no és en cap moment la que s’havia autoritzat l’any 1994, ja que la canalització que va fer l’Ajuntament transcorre per sota el carrer Carreró i en contra gravetat.
El recorregut del projecte de canalització de l’any 1994 passava paralel al carrer Carreró, sempre per dins la finca de Cal Cases, com és natural i lògic.

veure esquema de canalització