Obres de millora de la canalització del torrent del Vall

El dia 2 de desembre de 2002 varen començar les obres de millora de la canalització del torrent del Vall, a l’alçada del carrer del Vall cantonada carrer Carreró.

Segons el projecte que va aprovar la Junta d’Aigües l’any 1994, la nova canalització del torrent havia de tenir una capacitat de desguàs de 9.36 m3/s.

La canalització que va fer l’Ajuntament de Moià, sense seguir ni el traçat ni les especificacions de la Junta d’Aigües (avui Agència Catalana de l’Aigua) només podia suportar un cabal de 6,20 m3/s.

Sembla ser, que amb les obres actuals, la canalització podrà arribar a absorbir un cabal de 8,2 m3/s, 1,16 m3 menys que el que havia estat aprovat.

Gràcies a l’actuació de l’equip de govern del nostre Ajuntament, la canalització del torrent del Vall haurà costat a tots els moianesos més del doble del que en un principi estava pressupostat, amb unes característiques de desguàs molt inferior a les que havien estat aprovades.


L’embornal nou estava 20 cm. per sobre del nivell del carrer (08.01.2003)