Errada en el pla general

L’arquitecte municipal emet l’informe de les obres del carrer del Vall, en data 04.04.2002. Les obres van començar el 15.02.2002.
En l’informe de l’arquitecte diu: “El Pla General de Moià presentava una errada de caràcter tècnic en els planos de vialitat i de zonificació, ja que les alineacions del carrer del Vall tenen amplades diferents en la unió dels dos planos”
A l’informe tècnic de l’arquitecte en cap cas fa esment de la diferència de la superfície que marca el cadastre, el registre de la propietat i el projecte presentat ni, per descomptat parla del  torrent del Baus (o del Vall) ni a la seva canalització de forma directa.
Argumentar una errada tècnica en el Pla General, degut a la unió dels planos, per justificar una modificació d’alineacions, en aquesta alçades, ho trobem un tant estrany.
A més, en altres document que ens han estat facilitats des de l’Ajuntament, aquesta presumpta errada no existeix, o almenys, els veïns del carrer del Vall no la sabem veure. ja que l’amplada del carrer Carreró és la mateixa en tots els planols.
Deu ser allò que diuen que el got pot estar mig ple o mig vuit, depèn de qui se’l miri.