Situació geogràfica del torrent dels Baus


Situació del carrer del Vall (
X) gairabé al final de la conca de recepció del torrent dels Baus o del Vall. El desnivell de la conca de recepció és de més de 100 metres.


El torrent del Baus o del Vall, històricament ha passat per la finca de Cal Casas. L’any 1996 es va desviar per sobre el carrer Carreró amb tubs de poc més d’un metre. Les voltes que havia al carrer del Vall, construïdes per donar pas al torrent l’any 1925 són de més de 3 metres d’alçada.


En color blau, el curs original del torrent. El color vermell, els llocs on s’ha desviat.

Moià des de l’aire.


Vista aèria de Moià l’any 1994. En color blau en curs del torrent.

 


Vista aèria del carrer del Vall i el Carreró.
S’observa clarament del curs del torrent dels Baus (o del Vall) a la finca de Cal Casas.