Superfície del solar.

Segons el cadastre, la superfície total de les dues finques sobres les quals es vol construir és de 978 m2. (Cal cases 577 m2; Cal Coma, 401 m2)
Segons el projecte presentat a l'Ajuntament pel regidor d'urbanisme d'aquest consistori, arquitecte principal del projecte, la superfície del solar és de 1088,50 m2.
El projecte al qual l'Ajuntament dóna suport incondicional, té 110.5 m2 més que la superfície dels solars.

Segons els veïns del carrer del Vall, aquests 110.5 m2 corresponen a la superfície existent entre el torrent dels Baus (o del Vall) i el carrer Carreró, en aquella època zona verda, i per tant, pública.

Tot i això, s’ha trobat un certíficat de l’Alcalde de Moià en el qual fa constar que l’Ajuntament de Moià ha adquirit 52 m2 dels 577 m2 de la finca del Cal Cases. Això voldria dir que la superfície pública edificada superaria els 160 m2.